• Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài

    UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài. Theo đó, dự án xây dựng Khu công viên văn hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 1-11-2010, diện tích quy hoạch 34 ha, nay được đổi tên thành Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài với diện tích khoảng 52 ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người, trên địa bàn phường Tân Bình

  1