THÔNG TƯ 178/2016 NGÀY 01/11/2016 VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÂN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VÀ PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÂN HẠNG CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

THÔNG TƯ 178/2016/TT-BTC NGÀY 01/11/2016  về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

2017.178-BTCsigned.pdf

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 298
  • Trong tuần: 3 906
  • Tất cả: 1117437