Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2016.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và tiến hành giao dịch trên internet, nhằm phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2016, Sở Công Thương chủ trì hỗ trợ 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng website thương mại điện tử.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp thông báo nội dung hỗ trợ đến doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia.

Nội dung cụ thể như sau:

- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thiết kế xây dựng website thương mại điện tử phù hợp với mô hình và sản phẩm của doanh nghiệp.

- Thủ tục đăng ký: doanh nghiệp có nhu cầu gửi bản đăng ký hỗ trợ xây dựng website TMĐT về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (mẫu đăng ký kèm theo).
Mẫu phiếu đăng ký 2016.doc

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 5 798
  • Tất cả: 1050852