Thêm 154 dự án đầu tư trong nước

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch - Đầu tư, từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư trong nước của toàn tỉnh có thêm 154 dự án, với số vốn đăng ký 5.306 tỷ đồng, tăng 41% số dự án và bằng 53% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Ước thực hiện cả năm 2018, toàn tỉnh sẽ thu hút được khoảng 184 dự án, với số vốn đăng ký 5.906 tỷ đồng, tăng 17,9% số dự án và bằng 42% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 27 dự án, với số vốn đăng ký 335 triệu USD, tăng 45,45% số dự án và tăng 450% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Ước thực hiện cả năm 2018, toàn tỉnh sẽ thu hút được 30 dự án, với số vốn đăng ký 400 triệu USD, tăng 36% số dự án và tăng 270% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 192 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD. 

Lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 740 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.960 tỷ đồng, tăng 32% số doanh nghiệp, tăng 177% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017 và đạt 82,2% kế hoạch năm. Ước thực hiện cả năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 13.800 tỷ đồng, tăng 12% số doanh nghiệp và tăng 30,9% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017, đạt 111% kế hoạch năm. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 45 doanh nghiệp đăng ký giải thể, có 210 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và 21 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

Về kinh tế hợp tác, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 23 hợp tác xã thành lập mới, đạt 104% kế hoạch năm; ước thực hiện cả năm 2018 có 26 hợp tác xã thành lập mới, đạt 118% kế hoạch năm. Đây là tiền đề để năm 2019 Bình Phước sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

theo Báo Bình Phước

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 5 074
  • Tất cả: 1049798