Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 7,4 tỷ USD, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,2 tỷ USD, chiếm 33%; các ngành còn lại đạt hơn 3,1 tỷ USD, chiếm 19,9%.
Theo Tổng cục thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 thu hút 2.714 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 15,7 tỷ USD, tăng 18,4% về số dự án và giảm 20,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 


Bên cạnh đó, có 1.059 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 7,4 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng đạt hơn 23,1 tỷ USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong 11 tháng năm 2018 còn có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 7,64 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 995 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 2,96 tỷ USD và 4.887 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,68 tỷ USD.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 7,4 tỷ USD, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,2 tỷ USD, chiếm 33%; các ngành còn lại đạt hơn 3,1 tỷ USD, chiếm 19,9%. 

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 11 tháng năm nay đạt hơn 12,4 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,9 tỷ USD, chiếm 25,6%; các ngành còn lại đạt hơn 4,8 tỷ USD, chiếm  20,9%. 

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt hơn 2,3 tỷ USD, chiếm 30,5% tổng giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 1,8 tỷ USD, chiếm 24,4%; các ngành còn lại đạt hơn 3,4 tỷ USD, chiếm 45,1%.

Cả nước có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 11 tháng năm nay, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 5 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 1,7 tỷ USD, chiếm 11,4%; Bình Dương 952,9 triệu USD, chiếm 6%...

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 6 tỷ USD, chiếm 38,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 3,4 tỷ USD, chiếm 21,6%; Singapore với hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 7%...

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm nay có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD; 30 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 54 triệu USD. 

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng năm 2018 đạt 357,6 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 29,6% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 68,4 triệu USD, chiếm 19,1%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 50,9 triệu USD, chiếm 14,2%. 

Có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư; Australia với 52,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Slovakia với 35,9 triệu USD, chiếm 10%.

theo báo chính phủ

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 678
  • Trong tuần: 5 796
  • Tất cả: 1050850