Bình Phước ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh

Nhằm thu hút và hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 7/1/2016 (thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 9/10/2013), tiếp đó, ngày 19 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp

Ngoài những quy định chính sách ưu đãi đầu tư chung của nhà nước, tỉnh Bình Phước có các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nhà đầu tư) liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Chính sách khuyến khích ưu đãi chung:

- Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất

- Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất

- Thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, thuế suất ưu đãi 10% hoặc 15%, thuế suất 20% trong thời gian 15 năm, miễn thuế, giảm thuế…

- Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, khấu hao tài sản cố định

- Các hỗ trợ khác: quảng cáo, cung cấp thông tin, tư vấn về thủ tục đầu tư, kinh doanh, quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đào tạo lao động…

Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư bổ sung cho khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Không tính tiền thuê đất đối với diện tích đất dùng cho các công trình công cộng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đường giao thông, đường điện, cây xanh, dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân,...) đối với những dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, tùy theo ngành nghề đầu tư được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo quy định này…

Ưu đãi đối với nhà đầu tư trong khu kinh tế

Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư cho các dự án đặc biệt kêu gọi đầu tư của tỉnh đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết:

 - Đầu tư hạ tầng: Khi nhà đầu tư khởi công xây dựng các hạng mục trong khu đất thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như: Hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, đường giao thông đến bên ngoài hàng rào khu đất thực hiện dự án.

- Mở rộng thị trường đầu tư: Tùy từng dự án cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí tham gia các gian hàng trưng bày tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước (khi tỉnh Bình Phước có đăng ký tham gia) mức hỗ trợ từ 50% đến 100% kinh phí, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/lần đối với doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm tại nước ngoài và không quá 20 triệu đồng/lần đối với doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước.

Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực xã hội hoá:

- Ưu đãi về tiền thuê đất, khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

- Ưu đãi đối với lĩnh vực xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách

Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư cho nông nghiệp nông thôn: ưu  đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; bảo vệ  môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng; văn hoá, xã hội, thể thao, y tế là những ngành được Bình Phước đặc biệt ưu đãi đầu tư.

(Đính kèm Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND tại đây)

Dũng Đỗ

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 2 725
  • Tất cả: 1069726