Năm 2019, tiết kiệm chi thường xuyên hơn 116,1 tỷ đồng
Năm 2019, Bình Phước đã thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng; kiểm soát chi, quyết toán kinh phí theo quy định.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã xác định và giao dự toán tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, số kinh phí tiết kiệm 10% trong năm 2019 là 116.169 triệu đồng (khối tỉnh 9.782 triệu đồng; khối huyện, thị 106.387 triệu đồng). Công tác chi đã bám sát dự toán giao, hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh đột xuất, không bổ sung kinh phí ngoài dự toán khi chưa cân đối được ngân sách. Đồng thời, tiết kiệm triệt để, đặc biệt là dự toán chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; tiết kiệm tối đa thời gian và kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết. Năm 2019, tổng tiết kiệm nhờ thực hiện khoán chi, giao quyền tự chủ ước 8.263 triệu đồng.

Các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng rà soát các danh mục dự án đầu tư, thực hiện cắt giảm đối với những dự án hiệu quả thấp, điều chuyển nguồn vốn cho dự án hoàn thành hoặc có điều kiện hoàn thành sớm và phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng tuân thủ nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thiết kế, kết cấu, thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định. Vì vậy đã hạn chế được nhiều công trình, dự án xây dựng dở dang, tránh lãng phí ngân sách nhà nước. Tính đến tháng 11-2019, cấp tỉnh đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 95 công trình, hạng mục công trình với tổng dự toán 2.095 tỷ đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 1.471 tỷ đồng, tổng giá trị chấp nhận quyết toán 1.469 tỷ đồng, giảm 2,6 tỷ đồng so với giá trị đề nghị quyết toán.

Theo báo Bình Phước

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 2 824
  • Tất cả: 1118374