ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Chiều ngày 27/2/2020 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Về dự và chỉ đạo tại Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Trần Văn Danh – Phó Bí Thư thường trực ĐUK Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đ/c Lê Xuân Lân – Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Đ/c Võ Đăng Khoa - Bí Thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội Đ/c Võ Đăng Khoa – Bí thư Chi bộ Trung tâm đã baøy toû loøng bieát ôn voâ haïn vớiđChuû tòch Hoà Chí Minh, Ngöôøi saùng laäp vaø reøn luyeän Ñaûng ta, laõnh tuï vó ñaïi cuûa Ñaûng vaø daân toäc ta, Anh huøng giaûi phoùng daân toäc, Danh nhaân văn hoùa theá giôùi, chieán só loãi laïc cuûa phong traøo coäng saûn quoác teá. Tö  töôûng vó ñaïi cuûa Ngöôøi cuøng vôùi chuû nghóa Maùc – Leânin maõi maõi laø neà taûng tö töôûng,kim chæ nam cho haønh ñoäng cuûa Ñaûng vaø caùch maïng Vieät Nam, laø taøi saûn tinh thaàn voâ giaù cuûa Ñaûng vaø daân toäc ta.

 

Đ/c Trương Tấn Nhất Linh - Phó Bí thư Chi bộ

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội NK 2015-2020

 

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong nhiệm kỳ số lượng Đảng viên tăng do kết nạp đảng viên mới cho đến hiện tại số lượng Đảng viên Chi bộ Trung tâm là 17 đảng viên trong đó 16 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Cấp ủy gồm 3 đồng chí, chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng đảng được đổi mới và có chuyển biến tích cực, kết quả hàng năm Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, 70% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ Chi bộ phát triển được 06 đảng viên mới, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong việc Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung một đầu mối, chuyên sâu, thực hiện kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đổi mới cách thức, cách làm. Kết hợp công tác xúc tiến với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; nâng cao thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hội nhập, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, áp dụng những công nghệ mới, hiện đại. Huy động và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị; xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Bình Phước hiện đại, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lương cao và có môi trường đầu tư thuận lợi. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm và 21 tỉnh thành đã ký kết giao ước về hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà vùng có thế mạnh. Thực hiện đan xen các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong các sự kiện diễn ra trong nước và ngoài nước, đồng thời kết hợp quảng bá hình ảnh Bình Phước trở thành địa phương hấp dẫn trong việc thu hút đầu tư và điểm đến du lịch ấn tượng. Tổ chức tham gia các chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị Trung ương đối với các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu trong và ngoài nước.

Đ/c Trần Văn Danh – Phó Bí thư TT ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Tại Đại hội rất vinh dự được nghe Đ/c Trần Văn Danh – Phó Bí thư thường trực ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội: đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ. Đặc biệt Đồng chí đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ mới.

              Cũng tại Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020 và Bầu ra Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các Đồng chí trong cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử nhiệm kỳ mới 2020-2025 cụ thể: Đ/c Võ Đăng Khoa -  Bí thư Chi bộ, Đ/c Trương Tấn Nhất Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Đ/c Lê Thị Kim Ngân – Chi ủy viên. Đ/c Võ Đăng Khoa – Bí thư Chi bộ là Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

  

       Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025                                                                Cấp ủy nhiệm kỳ mới 2020-2025 

           Đ/c Võ Đăng Khoa – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Đại hội: Được sự tín nhiệm của Đại hội đã bầu chúng tôi vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra, phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu bản thân tôi thay đảng viên của chi bộ đi dự Đại hội Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tôi xin hứa sẽ tích cực tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội cấp trên, đồng thời cũng thay mặt các đồng chí đề đạt nguyện vọng với cấp trên. Với tinh thần và quyết tâm cao bản thân tôi sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

Đại hội chúc mừng Đ/c Võ Đăng Khoa - Bí thư Chi bộ NK 2020-2025 là đại biểu chính thức tham dự 

Đại hội ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hình ảnh tại đại hội:

 
 
                                                                Toàn cảnh Đại hội                                                                 Tặng hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Cấp ủy 

                                                                                                                                                                           nhiệm kỳ 2020-2025

Các Đảng viên Chi bộ Trung tâm

 

Nguồn: Hùng Sơn

 

 

 

 

Video Clip

hội trợ triển lãm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 3 056
  • Tất cả: 1283581