TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH BÌNH PHƯỚC

https://binhphuocittpc.gov.vn


Lịch làm việc tuần 26/2022

Lịch làm việc tuần 26/2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 26 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

THỨ HAI (27/6):  
Sáng:
1/ 8h00’: Ban Giám đốc Trung tâm dự phiên họp đột xuất.
Nội dung: Góp ý nội dung chương trình làm việc với Bí thư Tỉnh ủy.
Mời dự: Trưởng, phó các phòng chuyên môn
Địa điểm : phòng họp Trung tâm
Chiều:
1/ 14h00: Ban Giám đốc Trung tâm dự họp buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy
Nôi dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kiến nghị và xin chủ trương thực hiện một số chương trình ngoài kế hoạch.
Mời dự: Trưởng, phó các phòng chuyên môn
Địa điểm : phòng họp Trung tâm
THỨ BA (28/6):
Sáng: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
Chiều:
1/ 14h00: Ban Giám đốc Trung tâm dự họp góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước; Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Thành phần: Toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm
THỨ TƯ (29/6):  
Sáng:  
1/ 8h00’: Ông Trần Quốc Duy – TUV, Giám đốc Trung tâm dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Ông Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở
Chiều:
1/ 14h30’: Ông Trần Quốc Duy – TUV, Giám đốc Trung tâm dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do BCS đảng Bộ Ngoại giao tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Ông Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở
THỨ NĂM (30/6):  
Sáng:
1/ 8h00’: Ông Trần Quốc Duy – TUV, Giám đốc Trung tâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức.
 Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Ông Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở
Chiều: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (01/7):
Sáng:
1/  Ông Trần Quốc Duy – TUV, Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở
2/ 8h00’:Ông Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc Trung tâm dự buổi làm việc với Liên Minh hợp tác xã Viêt Nam.
Nội dung: Triển khai nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với UBND tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: phòng họp A, UBND tỉnh
Chiều: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                                                  TL. GIÁM ĐỐC
                                                                                  PHÒNG TC –HC
                                                                                               

                                                                                 Lê Thị Kim  Ngân

Tác giả: TTXTDTTMDL

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây