TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH BÌNH PHƯỚC

https://binhphuocittpc.gov.vn


Lịch làm việc tuần 29/2022

Lịch làm việc tuần 29/2022
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 29 từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
THỨ HAI (18/7):  
Sáng: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
Chiều:
1/ 14h30’: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.
Nội dung: Các phòng chuyên môn báo cáo kế hoạch thực hiện nhiêm vụ 6 tháng cuối năm
Thành phần: Trưởng, phó các phòng chuyên môn
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm
THỨ BA (19/7): Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (20/7):
Sáng:
1/ 8h00’: ông Trần Quốc Duy – TUV, Giám đốc Trung tâm dự Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Bù Đăng.
Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
2/ Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
Chiều: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (21/7):  
Sáng:
1/ 7h45: Ban Giám đốc Trung tâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. (cả ngày)
Địa điểm : Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh
- Toàn thể đảng viên Trung tâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm
THỨ SÁU (22/7):
Sáng:
1/ 7h45: Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.
Địa điểm : Hội trường (Lầu 8), Trường Chính trị tỉnh
- Toàn thể đảng viên Trung tâm tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Địa điểm: Phòng họp Trung tâm
Chiều: Ban Giám đốc Trung tâm làm việc tại trụ sở.
 (Lịch này thay cho thư mời họp)
                                                                                  TL. GIÁM ĐỐC
                                                                                  PHÒNG TC –HC
                                                                                               

                                                                                 Lê Thị Kim  Ngân

 

Tác giả: TTXTDTTMDL

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây